Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šlechtín

 

Š L E CH T Í N
 
Vesnice leží severozápadně od Bohdanče. Její jméno dostala podle příjmení Šlechta. První zmínka je z roku 1367. Pánové ze Šlechtěna se uvádějí ap1020374.jpgž v roce 1390. O těchto šlechtínských zemanech je málo historických zpráv. Na počátku 16. století se Šlechtínové přestěhovali na tvrz v Řeplicích, odkud spravovali svůj majetek. Pravděpodobně na šlechtínské tvrzi sídlil Jiří Zikmund Šlechtín ze Sezemic, jeho manželka zde roku 1618 zemřela. Z tvrze se nic nedochovalo. Později byl Šlechtín pod správou ledečského panství. V polovině 19. stol zde žilo 150 lidí, počet však klesal. Do roku 1960 patřila vesnice pod Prostřední Ves, od toho roku pod obec Bohdaneč.
Na návsi mezi dvěma státem chráněnými lípami stojí kaplička Všech svatých se zvoničkou
z 20. století, nedávno znovu slavnostně vysvěcená. Vedle stojí na kamenném podstavci litinový kříž z 19. stol. Kaple byla v roce 2009 znovuvysvěcena.
V kronice farnosti o Šlectíně stojí:
Ves v sousedství od Bohdanče 2/4 hod. vzdálena, bývala sídlo vladyk Šlechtínů ze Sezemic, z nichž dle tituláře r.1589 Matyáš ze Sezemic na Šlechtíme seděl. Urbář r. 1643 jmenuje Jiříka Šlechtěna ze Sezemic držitelem a pánem Šlechtěna, kterýžto co kotlatovnici Bohdanečtí spolu s pány Bohdanečskými též nového faráře Bohdanečského volili. To dokazují knihy konfirmační arcibiskupství Pražského, neb tam stojí:,, Roku 1367 volili Jan Kropáč, Kuneš, Mikoláš, bratři z Bohdanče, Horyna, Jan a Jarek bratři ze Šlechtěna nového faráře ku kostelu Bohdaneckému, jejž farář Zbraslavický v duchovní správu uváděl. Roku 1390 učinili totéž Robert, Ctibor a Jan z Bohdanče, panoši a Vacek ze Šlechtěna. Roku 1405 volili Robert z Bohdanče a ze Šlechtěna nového faráře osadě bohdanečské.
Kdyby ta nějaká tvrz stávala, v které sídlili není zde známo a žádných pozůstatků neb rozvalin nepozůstává. U lidu zdejšího zachovala se pověst o jakémsi vladykovi Šlechtínském-že byl nesmírně lakotivý a lidu nepřející, takže svoje nashromážděné obilí, které sám nepotřeboval, při nastalém všeobecném nedostatku ani za peníze potřebnému lidu, jej prosícímu prodati nechtěl, takže rozhořčený lid jej zaříkal a zkázu zničení toho obilí jemu přál, co prý se též vskutku stalo a sice dopuštěním Božím povstalo nesmírné množství myší polních, které nejen všecko obilí a také, jak lid vypravuje, i samého necitelného lakomce vladyku Šlechtínského vyhubili.
Z té snad domnělé tvrze těch vladyků Šlechtínských stal se posléz poplužní dvůr samostatný připsaný k obci Bohdanči, takže při udání těch místností a vesnic při zakládání zdejší fary o dvoře Šlechtínském se zmínka nečiní, a tedy do té doby, co samostatná dvůr ku Bohdanči přivtělený-později na kusy rozdělen a rozprodán tedy emfiteutisován byl. A tak posléze z toho dvoru na famílie rozděleného a přestavěného povstala:,,Vesnice Šlechtín, která nyní čítá 21 čísel domovních a sice famílií neb rolníků a 12 domkářů¨, kteří nejvíce ruční nádenickou prací potřebné živobytí dobývají.
V této vsi v roku 1802 postavil na své vlastní výlohy tamější familiant čili rolník č.d. 8 Josef Vosáhlo železný kříž na kamenném podstavci s přidělanou svítilnou, do které často, každý pátek a přes postní čas světlo dává, obehnaný dřevěným zábradlím s tím závazkem, že to číslo domovní tento kříž vždy v pořádku udržovati zavázáno bude.

Stránky obce, pod kterou Šlechtín patří: www.obecbohdanec.cz
 

Příspěvky

Slavnostní znovuvysvěcení kaple Všech svatých

31. 10. 2009

Kaple v novém kabátě...