Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michalovice

MICHALOVICE

Je to vesnice nedaleko Třebětína obývaná jak starousedlíky, tak chalupáři. p1020239.jpgV Michalovicích je 300 let stará zvonice, krytá šindelem, kde dříve bývaly tři zvony. Opodál je malý kostelík se hřbitovem. Starý zápis z kroniky říká: Uprostřed vísky Michalovce nalézá se filiální kostelík, zasvěcený sv. Matouši, již při r. 1350 je uváděn v děkanátu čáslavském. Duchovní správcové, „plebáni“ zvaní, dodáváni byli ke kostelu tomuto – jednak od vladyků ze Zhoře u Červených Janovic, anebo z děkanátu z Čáslavi. Ještě při r. 1418 se dočítáme, že plebán z Michalovic dne 11. srpna uváděl do Třebětína plebána Erasma, načež další vývoj plebánie není zaznamenán. R.1623 fara zanikla a kostel zpustl. Stav kostela v 17.století seznáme ze zápisu o inventáři všelikých pokladů a důchodů r.1676 uvedeného. Válkou třicetiletou utrpělp1020242.jpg kostelík nezměrně. Po zániku fary, byl filiálně nejdříve v Ledči a od r. 1759 k Bohdanči, kamž dodnes patří. Dílo zkázy dovršeno r. 1786. Vrchnost Ledeč nad Sázavou dala kostelík znovu opraviti. V západní zdi lodní zasazen jest náhrobní kámen žulový 90cm široký a 130cm vysoký, patřící urozenému a statečnému rytíři Panu Adamovi staršímu PutzkartuVoděhradskému z Voděrad, který r.1588 o letnicích zemřel a v lodi kostela byl pohřben. Znovu opraven byl kostelík r.1924.
V letním čase je zde sloužena bohoslužba vždy 2.neděli v měsíci od 14:00.

Stránky obce, pod které Michalovice patří: www.petrovice1.kh.cz