Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kotoučov

KOTOUČOV

 Obec se rozkládá na kopci, při silnici z Bohdanče do Bělé, v nadmořské výšce 503 metrů. Poprvé se připomíná v deskách zemských roku 1525 a 1543, „při image1.jpegtvrzi Bohdaneč ves celá Kotouczow s dvorem kmetcím“. Při sčítání obyvatel roku 1869 zde žilo 114 obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím a prací v okolních lesích. Dnešní název obce se uvádí až v roce 1886. Do roku 1929 prožívala ves společné osudy s blízkou Bohdančí. Právě v tomto roce vznikla samostatná obec Kotoučov s osadou Dvorecko, zasloužil se o to zdejší rodák, vrchní policejní inspektor v Praze, František Bílka, jehož iniciativou došlo k oddělení Kotoučova od Bohdanče. Za rok po oddělení se začala stavět silnice Bělá – Kotoučov – Bohdaneč. Stavba trvala několik let a přinesla práci mnoha lidem ze vsi a okolí.
V roce 1930 se obyvatelé obce rozhodli, že postaví pomník padlým občanům v I. světové válce. Pomník zhotovil místní zedník Antonín Herold a věnoval ho obci. Slavnostně byl odhalen v tom samém roce. Po II. světové válce zde byl připsán ještě nápis obětem a umučeným v roce 1945.
 
Velká úprava návsi proběhla v letech 1936 – 1937. Rybník, který je centrem vsi, byl opraven v roce 1947, kdy se vyčistil a vybetonovala se hráz. Obec dosáhla největšího počtu obyvatel 153 v roce 1950. Po změně okresu v roce 1960 došlo opět k přidělení Kotoučova k Bohdanči, kam spadá dodnes. image2.jpeg
U cesty z Kotoučova do Bohdanče stojí, mezi dvěma státem chráněnými lípami, kamenný kříž z roku 1868, na kterém je nápis „Tento swaty kryž založyl Josef Rajdl 1868“ Stejný kříž také z roku 1868 je v Bělé, na rozcestí do Kotoučova, pro svoji podobnost je možné, že oba nechal zhotovit Josef Rajdl, nebo byly vyrobeny v jedné dílně. Pan Josef Holub, rodák z Kotoučova vzpomíná, co mu vyprávěl jeho děda: v Kotoučově stával kdysi rovněž kamenný smírčí kříž u silnice do Bělé, na rohu mezi Hoskovcovou a Slavíkovou zahradou. Tento kříž nechal postavit sedlák, který dříve hospodařil v čísle, kde po něm bydleli Hoskovcovi (dnes Žárovi), jmenoval se Rajdl.     
Důvodem k vystavění kříže  bylo to, že se velmi rozlítil na svého pacholka, který mu vypomáhal v hospodářství a šlehl po něm bičem tak nešťastně, že mu vyšlehl oko. Protože dříve se lékařská pomoc příliš nevyhledávala, nebo on sám nechtěl jít k lékaři, stalo se, že pomocník na toto zranění zemřel. Sedlák poté nechal postavit smírčí kříž za svojí stodolou.
p1010603.jpgV Kotoučově až do padesátých let stávala na návsi také dřevěná zvonice, na kterou zvonila paní Tvrdíková.od rybníka. Za války z ní sebrali zvon.
Děda pana Holuba také vzpomínal, že Kotoučov v roce 1904 postihlo neštěstí, zčásti vyhořel. Stalo se to po žních, koncem srpna, nebo začátkem září. Nedbalostí, nebo zlým úmyslem chytla stodola a od té shořela asi půlka vsi, celá stavení, hospodářské budovy. Žádná větší vodní nádrž nebyla k dispozici, hasiči v té době ještě příliš nefungovali. Byl silný vítr a došky ze střech prý létaly až dolů, ke Karbanovu mlýnu. Popel lidé vyváželi po okolí a ještě dnes, je patrná černá zem z krtin na lukách u lesa „U Boumů“.

 

Kolem vsi je také několik starých, státem chráněných lip, nejstarší z nich, lípa velkolistá, která stojí na konci vsi, při silnici do Bělé, má v obvodu téměř 5 metrů a její stáří se odhaduje na 300 let. Je to asi nejstarší památný, státem chráněný strom v okolí, patřící mezi dědictví kraje. Před asi dvěma lety se přehnala krajem vichřice, která rozlomila téměř půl koruny tohoto stromu, a letos v červnu do ní uhodil při bouřce hrom, takže museli zasahovat také hasiči. Lípě, která je dominantou Kotoučova, teď chybí téměř polovina její kdysi košaté koruny, je narušená a bude se zastřešovat, aby do ní nepršelo a nepadalo listí a povětrnostní podmínky ji dále nenarušovaly.

Nedaleko vsi, při silnici do Bělé, zkraje lesa, na rozcestí Kotoučov –Bělá –Tasice je, místo, kde se říká „U obrázku“. Obrázek je v dřevěné skříňce již léta a je pověšen na statném smrku, prý se k němu váže nějaké vyprávění.

Kotoučov, je díky své vyvýšené poloze, také vyhledávaným místem fotografů a někdy i malířů. Naskýtají se odtud krásné výhledy do kraje – z pravé strany Sáhy a rybník Dubí, část rozhledny, pak z různých úhlů obec Bohdaneč, část Prostřední Vsi, pila - Less a dále Nová Louka s vápencovým lomem, bývalý mlýn U Karbanů a nakonec Vrcha, Chlístovice, Machovice, směrem na Zruč nad Sázavou, také Fiolník a Blaník u Vlašimi. Při ostré a jasné viditelnosti lze zahlédnout též Krkonoše. Nejvyšší nadmořská výška v okolí je právě vlevo nad Kotoučovem v polích, směrem na Třebětín, vede tam polní cesta, nadmořská výška je asi 515-520 m a v tomto bodě se také předpovídá počasí.

Blízko vsi u lesa je chatová část „U Boumů“. Název je podle rodiny Boumovy, která tam dříve sama bydlela, tato rodina již nežije, ale k Boumům tam starousedlíci říkají stále a místo jednoho domku je tam plno chat a chatiček, některé z nich jsou obývané celoročně.  

bez-nazvu.jpg 

Přepis informace o Kotoučově z farní kroniky
Tak jako Dvorecko 1 hodinu od Bohdanče vzdálena vesnice původně při založení fary v Bohdanči měla tato ves 56 obyvatelu, roku 1876 má 15 domov. čísel a mezi těmi 8 rolnických hospodářských stavení. Tato vesnice pro tu vyššinu na které postavena jest trpí při dost malém suchu často nouzí o vodu, tak je potřebnou pro dobytek z Bohdanče tak zvaného „mličníka“ voziti musí.

Stránky obce, pod kterou Kotoučov patří: www.obecbohdanec.cz

Další fotografie z Kotoučova naleznete zde

 Další informace se můžete taky dočíst v kronice Kotoučova, jejiž část najdete zde

 

Příspěvky

Kronika

4. 3. 2012