Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dědice

DĚDICE

Dalším místem v naší Farnosti je ves Dědice, která v od 1. 7. 1960 spadá pod obec Dobrovítov, kdy k němu byla připojena. Také historie Dědic je též úzce spojená s touto obcí. Historický lexikon obcí 2005 říká:„ DĚDICE v r. 1869 -1930 osada obce Hostkovice v okr. Čáslav, v r. 1950 osada obce Hostkovice v okr. Ledeč nad Sázavou, v r. 1961-1992 část obce Zbýšov v okr. Kutná Hora, od 1.1.1993 část obce Dobrovítov v okr. Kutná Hora. “ dedice-kaple-sv.-petra-a-pavla.jpg
V dobrozdání c.k. konzervátora dr. Karla Chytila o filiálním kostele sv. Václava v Dobrovítově (od pana Matějíčka) je napsáno, že „Dobrovít seděl na sousedních Dědicích, odkud je nazýván z Dědic. Roku 1358 vykonávají podací právo při dosazení plebána Mikuláše Dobrovít z Dědic, Soběhrd a Soběslav z Dobrovítova.
Soběhrd, který byl nepochybně později držitelem tvrze, učinil r. 1398 nadání zdejšímu kostelu. Roku 1404 uvádějí se sirotkové Soběhrda, když plebán v Oskobchách a brzy na to týž Marek vyměnil místo s Janem Oltářníkem v Liticích. Po celé 15. století uvádějí se vladykové z Dobrovítova pak koncem téhož století Dobrovítoští z Újezda.
 Dále nalezneme v urbáři panství Ledečského z roku 1587 na straně 309 – 329 zmínku : „k panství Dobrovítskému náleželo 9 vesnic: Dobrovítov, Svárov, Damírov, Dědice, Hlohov, Hostkovice, Zdeslavice, Leštinka a Vrbka.Osedlí poddaní odváděli o sv. Jiří a o sv. Havlu tzv. úrok v groších a slepice. Robotovati chodili na rybolov a hony“
 Náves v Dědicích zdobí kaple zasvěcená svatým Petru a Pavlovi, kterou si místní občané postavili sami roku 1870, kaple je v současné době krásně opravená s pomocí Obecního úřadu v Dobrovítově.
Ve farní kronice se nachází:
Vesnice od Bohdanče 1 a půl hodiny vzdálená k velkostatku Tupadl Žleby přináležející. V čas zakládání fary bohdanecké měla jen 83 a nyní 148 duší a sice 89 katolíků, 38 evangelíků vyznání Augsburského a 1 vyznání helvetského a 20 židů. Evangelíci vyznání helvetského mají své pohřebiště na hřbitově v Michalovicích katolickém. Ves tato má 17 domovních čísel a mezi těmi 10 tak zvaných gruntovníků, čili rolníků.
Tato vesnice má svůj obecní les jesti v dosti dobrém stavu. A tedy jediná ze všech těch třech žlebských vesnic má nějakého obecního jmění, které dosti obezřetně používá, neb vybídnuta jsouc pisatelem těchto řádků, použila toho obecního jmění přičiněním svého obezřetného nestranného starosty Václava Pospíšila, rolníka v Dědicích č. 11 a sice evangelíka ku vystavění dosti vkusní kaple na návsi se dřevěnou vířkou, v nižto obraz sv. Petra a Pavla od jakéhosi malíře v Čáslavi za 80 zl. ručně malovaný zavěšen jest. A poněvač se obec tato snaží- asi zvonku dosud postrádá, do vířky této kaple zvonek zavěsiti, k čemu obecní jmění dosud nestačí- a snad budoucím rokem se uskuteční, tedy ostává kaple tato dosud nedohotovena- a očekává svého dokončení- co se snad dá Bůh tento rok stane. A pak i obec sama vydržování této obecní kaple na se vezme a její řádné zachování starat se přislibuje- jestli peněžité poměry k tomu připustí.
Mimo této kaple jest v této obci hned u vsi na cestě do Dobrovítova u tamější hospody čís. dom. 1 od někdejšího majitele této hospody Josefa Eise postaven dřevěný kříž s plechovým vymalovaným tělem P. Ježíše, a od toho dobrodince zavázán jest každý majitel této hospody v Dědicích tento kříž v dobrém stavu vydržovati, co se též posledně stalo v roku 1876 od majitele této hospody v Dědicích Jiřího Veselého, který ten samý kříž znovu zříditi a postaviti nechal.
 
Děkujeme paní Merenusové, z Obecního úřadu v Dobrovítově, která nám laskavě poskytla dostupné materiály o Dědicích a díky tomu jsme vám mohli předat informace o dalším zajímavém místě naší Farnosti.

kopie---img_0001.jpg

Stránky obce, pod kterou Dědice patří: www.dobrovitov.cz