Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vickovice

VICKOVICE

vickovice--kaple-nejsvetejsi-trojice.jpgV kronice bohdanecké farnosti se píše:
Ves od Bohdanče asi hodinu vzdálená na straně východní od Bohdanče ležící: Při založení Bohdanecké fary čítala 47 duší a roku 1876 čítá 120 duší a 16 domovních čísel. Z těch 120 duší jest 78 katolíků a 42 evang.augsb.vyznání. V této vsi nacházel se původně poplužní dvůr, která asi roku 1798 emfiteutisivován asi na osm dílů rozdělen a tak rozprodán byl, kteřížto dílce až podnes famílie se nazývají. Ač po složeném výkupu, který jim v roku 1852 složen , jejž do r.1874 vyplatili, tento rozdíl docela přestal a oni rustikalistům čili rolníkům do stejné řady vřazeni bylo a podnes jako jiný rolníci neb polaři se jmenují.
Jako většina vesnic ku bohdanecké farní osadě přináležející, byla i tato s evangelíky smíšená katolická obec pustá bez všeho znamení sv.kříže byť i dřevěného. Ač v ní povždy lesní z ledečského statku přebýval, který co katolík tamější osadníky svým katolickým smýšlením přecházeti měl, co se bohužel nestalo, až Bůh mocný vyslyšel modlitbu zakladatele této knihy a vzbudil milostí svou dobrodince smýšlení katolického, který též spoluobčany ctěn a od nich po třikráte za obecního starostu zvolen byl. Byl to tamější rolník v č.d. 7 jménem Josef Pecha jejížto snahou a přičiněním v roku 1862 na návsi Vickovickém slušná kaplička s obrazem Nejsvětější Trojice Boží, kterýžto obraz na svoje vlastní výlohy dal zhotoviti od Kutnohorského malíře Františka Vysekala p. Josef Fric, tehdejší lesní příručí ve Vickovicích. Zvonek a dubové dveře i s kováním daroval Josef Pecha a kapli občané tamější peněžním přispěním. A tak povstala v této pusté vesničce krásná kaplička ke cti a chvále Nejsvětější Trojice Boží, jejížto v dobrém stavu zachování a vydržování obec na své vlastní výlohy přijala, ku které, když možno jest duchovní bohdanecký na den Nejsvětější Trojice B. po odpoledních službách Božích každého roku z chrámu P. bohdaneckého procesí vede. Tam u kaple ve Vickovicích několik nábožných písní se přezpívá, litanie k Nejsv. Trojici B. a modlitbami pomodlí a při navrácení do chrámu P. v Bohdanči požehnání udělí.vickovice--kriz-jako-dikuvzdani-k-ukonceni-valky.jpg
Tato kaple dle přiložených výloh stála 274 zl. 79 kr. a zvon věnovaný od manželů Josefa a Kateřiny Pechových z Vickovic č.d. 7 i z celou úpravou stál 106 zl. 94 kr.
Ze všech vesnic, ku faře Bohdanecké přikostelených mají Vickovice nejvíce obyvatelů evangelíků Aug. Vyz. A sice 42 duší. Bylo tedy potřebí podniku takového-načež Bohu Všemohoucímu díky vzdávám, neb zdá se mi, že takovýmto kat. podnikem, duch katolický v té osadě oživne, a taková osada veseleji vypadá.
Nutno dodat, že kaplička prošla několika rekonstrukcemi a opravami. V roce 1969 se nahazovala nová fasáda, v roce 1990 byla provedena výměna oken. Do roku 1986 se o kapličku starala rodina Novákova. V současné době o ni pečuje Josef Laudát, který převzal starost o kapličku od svého otce Bohuslava. Zeleň, která kolem kaple rostla byla kvůli bezpečí kaple vyměněna za nové tůje.

 Stránky obce pod, kterou Vickovice patří: www.trebetin.w1.cz